MÜYESSER GÜNER
1958 yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğrenimimi “okuma”nın sevgi, “öğrenme”nin bir sevinç olduğu Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu’nda, yüksek öğrenimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Göz Hastalıkları Uzmanı olarak birçok hastanede görev yaptı. Edebiyatçılar Derneği, Çağdaş Drama Derneği ve Çocuk Müzeleri Derneği üyesi. Aynı zamanda yaratıcı drama eğitmeni/lideri/öğretmeni.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda, Uygulamalı Yazma Semineri (1998), Yazma ve Felsefe Seminerlerine (2000) katıldı. 2001 yılında Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadın Öyküleri Yarışması’nda “Din Don” adlı öyküsüyle birincilik, 2003’de 8.KASAİD(Kadının Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği) Kadın Oyunları ve Öykü yarışmasında “Bekçi” adlı öyküsüyle üçüncülük, 2005’de Altı Nokta Körler Derneği’nin düzenlediği yarışmada “Asansörde” adlı öyküsüyle seçici kurul özel ödülü aldı. Öyküleri ve yazıları çeşitli kültür, sanat ve edebiyat dergilerinde; “Öyküye Başlamak”, “Gün ışığı” adlı ortak kitaplarda yer aldı. Kıyıdakiler (Kum Yay., 2004), Bir Kızılderili Masalı (Gürer Yay., 2010) adlı yayımlanan yetişkinlere yönelik iki öykü kitabı vardır. Mayıs 2006 Rıfat Ilgaz Sempozyumu’nda sunduğu “Bir Gülmece Ustası Rıfat Ilgaz”, ardından Ekim 2006’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II.Ulusal Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Sempozyomu’nda sunduğum “İnsanlığın Çocukluk Tarihine Yolculuk” başlıklı bildirilerim; yanı sıra “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” alanında yayıma hazır öykü, masal ve genç roman dosyaları bulunmaktadır. Edebiyatçılar Derneği’nin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi etkinleri kapsamında, gönüllülük esasına bağlı kalınarak Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği’nin danışmanlığında, Sosyal Hizmetler Kurumu’na bağlı Yetiştirme Yurtları’nda üç yıl sürdürülen “İlkgençlik Çağı Yaratıcı Yazarlık Çalıştayı” projesinde başından sonuna kadar yer aldı. Drama Derneği’nde “Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Drama Eğitmenliği” programına başladı. Üç yıl süren altı aşamalı “Yaratıcı Drama Öğretmenliği/ Eğitmenliği/Liderliği” eğitimini tamamladı. Ardından “Bilim Devrimi’yle Değişen Yer ve Evren
Kavrayışı” başlıklı bitirme projesini hazırlayıp uyguladı. Halen Çağdaş Drama Derneği Müze Birimi
ve Çocuk Müzeleri Derneği çalışmalarında da yer almaktadır.

2010 İZMİR TÜYAP ETKİNLİKLERİ

2010 İZMİR TÜYAP ETKİNLİKLERİ
Fuar ayrıntıları için resme tıklayınız